ZGŁOSZENIA NA KURSY I SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
kursów pierwszej pomocy i szkoleń medycznychDane personalne uczestnika

Dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Wysłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).