SEMINARIUM: ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE

Oparte o wytyczne ALS (Advanced Life Support)

Celem kursu jest przeszkolenie zespołów resuscytacyjnych z najważniejszych zasad rozpoznawania i leczenia zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz utrwalenie istniejących procedur zarówno w warunkach szpitalnych jak i zespołów ratownictwa medycznego.

Szkolenie zalecane jest pracownikom gabinetów stomatologicznych, przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych placówek medycznych czy oddziałów szpitalnych.

Program szkolenia zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Odbiorcy: ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny oraz studenci kierunków medycznych.

Tematyka:
 1. NZK - przyczyny i zapobieganie zatrzymaniu krążenia,
 2. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 3. Zatrzymanie krążenia w mechanizmie PEA i asystolii,
 4. Defibrylacja,
 5. Zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór i częstoskurczu komorowego bez tętna,
 6. Leczenie odwracalnych przyczyn NZK (4H i 4T),
 7. Ostre zespoły wieńcowe,
 8. Monitorowanie i rozpoznawanie zmian w EKG,
 9. Bezprzyrządowa i przyrządowa, drożność dróg oddechowych,
 10. Leki i sposób ich podawania,
 11. Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych,
 12. Opieka poresuscytacyjna,
 13. Dodatkowe ćwiczenia w zespołach 2 osobowych.

Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych z możliwością dostępu dożylnego, wentylacji przyrządowej, intubacji, możliwości generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Punkty edukacyjne: 8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w formie seminarium.

Zapraszamy!

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE MEDYCZNE JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE