SEMINARIUM: RATOWNICTWO W URAZACH

Oparte o wytyczne ITLS (International Trauma Life Support)

Program seminarium zatwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Odbiorcy: ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, ratownicy KPP oraz osoby zainteresowane tematem.

Tematyka:
  1. Ocena miejsca zdarzenia
  2. Ocena stanu pacjenta po urazie
  3. Zaopatrywanie dróg oddechowych u pacjentów po urazie - analiza przypadków
  4. Urazy czaszkowo-mózgowe, klatki piersiowej i brzucha
  5. Urazy kręgosłupa
  6. Urazy kończyn
  7. Oparzenia
  8. Urazy w sytuacjach szczególnych
  9. Zatrzymanie krążenia u pacjenta po urazie
  10. Ćwiczenia symulowane

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Punkty edukacyjne: 8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w formie seminarium.

Zapraszamy!

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE MEDYCZNE JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE