KURS DLA NAUCZYCIELI

kurs dla nauczycieli
kurs dla nauczycieli
kurs dla nauczycieli
kurs dla nauczycieli
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Cel główny:

Celem ukończenia kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych – na okres 5 lat.

Odbiorcy:

Wszyscy nauczyciele związani z przygotowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna:

Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132).

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodny z rozporządzeniem.

Tematyka programowa:
 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego.
 3. Wezwanie pomocy.
 4. Zadławienia.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Zatrucia.
 7. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 8. Urazy.
 9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran.
 10. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć.
 11. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 12. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego.
 13. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 17. Defibrylacja z użyciem defibrylatora AED.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

 1. resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 2. dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy.

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

KOSZT KURSU OD OSOBY - 1000zł brutto Teraz Promocja: 900 zł brutto !!!

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Zapraszamy!

ZAMÓW SZKOLENIE LUB DOŁĄCZ DO GRUPY KURSU!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE