KURS KWALIFIKOWANY PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

kurs kwalifikowany pierwszej pomocy (kpp)
kurs kwalifikowany pierwszej pomocy (kpp)
kurs kwalifikowany pierwszej pomocy (kpp)
kurs kwalifikowany pierwszej pomocy (kpp)
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Zapraszamy Państwa na pierwszy i jedyny w Polsce kurs realizowany na mocy ustawy, mający umocowanie w przepisach prawa Polskiego. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeniu naszego kursu otrzymasz tytuł „Ratownika” w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletność), których stan zdrowia pozwala na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kursy otwarte kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzimy w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Olsztynie i Gdańsku. Kursy dla grup zorganizowanych prowadzone są w każdym miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Cel główny:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
 1. utrwalenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.
 2. zdobycie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności udzielonej pomocy.
 4. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.
Kurs KPP najczęściej przeznaczony jest dla:
 • Osób które indywidualne chcą odbyć tego typu szkolenie.
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
 • Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Policji
 • Straży Miejskiej
 • Wojska Polskiego
 • Straży Granicznej
 • Innych jednostek mundurowych współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
Ramowy program kursu KPP:
 1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
 16. Zajęcia do dyspozycji prowadzących.

Kursy KPP cykliczne prowadzimy w systemie weekendowym piątek, sobota i niedziela m.in. w Warszawie, Łodzi Lublinie, Katowicach, Gdańsku, oraz pozostałych miastach wojewódzkich. Zajęcia składają się z wykładów, pokazów, ćwiczeń pojedynczych, grupowych, oraz symumlacji i scenariuszy.

EGZAMIN

Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu minimum 27 prawidłowych odpowiedzi. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz Resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Osobie, która odbyła kurs i zaliczyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie nabycia tytułu RATOWNIKA. Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie.


KOSZT KURSU + EGZAMIN (osoba indywidualna) 1200 zł brutto.
Szkolenia dla grup zorganizowanych wycena indywidualna
Recertyfikacja egzaminu - 350

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY KURSU

Recertyfikacja - pamiętaj aby przystąpić do egzaminu przed upływem trzech lat od daty wystawiania zaświadczenia. W przeciwnym razie będziesz musiał odbyć kurs ponownie.

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu zdobywasz tytuł RATOWNIKA.

Przy organizacji zajęć KPP zapewniamy:
 • odpowiednio przystosowane sale ćwiczeniowe
 • najlepsze lokalizacje w centrach miast
 • zajęcia w terenie
 • kadrę dydaktyczną z długoletnim doświadczeniem
 • małe grupy szkoleniowe do 12 uczestników
 • nowoczesny sprzęt szkoleniowy
 • materiały szkoleniowe
 • przeprowadzenie egzaminu
 • dzień powtórzeniowy dla osób podchodzących do egzaminu
 • wydanie państwowych uprawnień
 • możliwość wynajęcia noclegu w budynku gdzie odbywa się kurs
 • wsparcie i doradztwo oraz oferty pracy jako Ratownik KPP

Zapraszamy!

ZOSTAŃ RATOWNIKIEM JUŻ TERAZ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE