KURS TCCC

kurs tccc
kurs tccc
kurs tccc
kurs tccc
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Komitetu Tactical Combat Casualty Care.

Założenia:

Kurs TCCC dedykowany jest dla formacji służb mundurowych MON oraz współpracujących z nimi jednostkami w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych. Tematyka kursu wykracza poza cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i koncentruje się wokół zagadnień związanych z najczęściej występującymi na polu walki urazami i obrażeniami. Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy i oczekiwaniu na przybycie ewakuacji medycznej.

Cele:
Nauczenie uczestników kursu procedur i zasad postępowania pozwalających udzielić pierwszej pomocy w sytuacji bojowej.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób które są zainteresowane tematyką szkolenia.

Tematyka:

1.) Założenia i priorytety TCCC

- strefy udzielenia pomocy CUF, TFC, TACEVAC

- poziomy pomocy

- najczęstsze przyczyny zgonu na polu walki

2. Omówienie wyposażenia indywidualnego pakietu medycznego (IPMED, IFAK)

3.) Protokół M.A.R.C.H. P.A.W.S.– procedura kolejności działań ratunkowych

4.) Krwotoki rodzaje i sposoby i zaopatrzenia

- stazy taktyczne

- opatrunki hemostatyczne

- procedura "pakowania rany"

- opatrunki osobiste - taktyczne

5.) Sposoby zapewnienia drożności dróg oddechowych

- przyrządowe

- bezprzyrządowe

6.) Badanie urazowe wraz z ocenia parametrów życiowych

7.) Odma rodzaje i sposoby leczenia

- opatrunki okluzyjne

- opatrunki wentylowe

- opatrunki improwizowane

- odbarczenie odmy (nakłucie klatki piersiowej)

8.) Rozpoznanie i leczenie wstrząsu hipowolemicznego

- fazy rozwoju wstrząsu, objawy i zapobieganie

9.) Hipotermia – rozpoznanie i leczenie

10.) Założenia polowej karty medycznej

11.) Zgłoszenie ewakuacji medycznej MEDEVAC 9-line

12.) Meldunek MIST

13.) Ewakuacja rannego za pomocą noszy

- SKED

- nosze składane TALON II

- nosze płachtowe

- metody improwizowane

14.) Ćwiczenia – symulacje zdarzeń pomocy medycznej na polu walki

15.) Egzamin

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość dodania tematyki szkoleniowej o:

- wkłucie dożylne
- wkłucie doszpikowe

- płynoterapia

- chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych

- Junctional Emergency Treatment Tool (przyrządy do ucisku naczyń krwionośnych)

- inne w zależności od potrzeb

Zalecane wyposażenie osobiste (opcjonalnie)

Mundur, ubranie robocze, ubranie cywilne, kamizelka taktyczna, hełm.

Czas trwania kursu:

18 h zajęć teoretycznych i praktycznych
Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.

Egzamin:

Egzamin składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna egzaminu to test jednokrotnego wyboru, zaś praktyczna to scenariusz symulujący sytuację bojową.

W przypadku nie zaliczenia części pisemnej, uczestnik kursu ma prawo do poprawienia egzaminu pisemnego w tym samym dniu.

Nie zaliczenie testu lub nie zaliczenie poprawki powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym. Nie zaliczenie części praktycznej powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym.

Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończony kurs TCCC.

UWAGA!

W kursie mogą wziąć udział osoby cywilne.

W kursie mogą wziąć udział osoby bez wykształcenia medycznego.

Nie wymagamy wcześniejszego odbycia innych kursów.

KOSZT KURSU OD OSOBY - 1000zł Teraz w Promocji: 900zł brutto !!!

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Zapraszamy!

ZOSTAŃ RATOWNIKIEM POLA WALKI JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE