KURS TECC

kurs tecc
kurs tecc
kurs tecc
kurs tecc
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.
TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE

Szkolenie zgodne z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Komitetu Tactical Combat Casualty Care.

Założenia:

Kurs TECC realizowany jest dla osób i jednostek w środowisku cywilnym MSWiA, strukturach systemu zarządzania kryzysowego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego np. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejsca, Służba Ochrony Lotniska, Służba Ochrony Kolei, Służba Ochrony Metra, Agencje Ochrony, zespoły i jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz pozostałe osoby zainteresowanie tematem szkolenia.

Kurs ma nauczyć uczestników procedur wojskowych TCCC i sposobów jego wykorzystania w środowisku cywilnym. Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy. Kurs prowadzony jest według procedur wykraczających poza cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Koncentruje się wokół sytuacjach kryzysowych np. ataki terrorystyczne, zagrożenia imprez masowych, katastrofy, kataklizmy. Jest zalecany jako rozwinięcie i aktualizacja kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Cele:

Nauczenie uczestników kursu procedur i zasad postępowania taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach cywilnych.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób które są zainteresowane tematyką szkolenia.

Tematyka:

1.) Założenia i priorytety TECC

- strefy udzielenia pomocy

- poziomy pomocy

- najczęstsze przyczyny zgonu

2.) Protokół MARCHE – procedura kolejności działań ratunkowych

3.) Krwotoki rodzaje i sposoby i zaopatrzenia

- stazy taktyczne

- opatrunki hemostatyczne

- procedura "pakowania rany"

- opatrunki osobiste - taktyczne

3.) Sposoby zapewnienia drożności dróg oddechowych

- przyrządowe

- bez przyrządowe

4.) Badanie urazowe wraz z ocenia parametrów życiowych

5.) Odma rodzaje i sposoby leczenia

- opatrunki okluzyjne

- opatrunki wentylowe

- opatrunki improwizowanie

6.) Rozpoznanie i leczenie wstrząsu hipowolemicznego

- fazy rozwoju wstrząsu, objawy i zapobieganie

7.) Hipotermia – rozpoznanie i leczenie

8.) TRIAGE - segregacja medycza

9.) Ewakuacja

10.) Ćwiczenia – symulacje zdarzeń

11.) Egzamin

Wyposażenie: Ubiór do wykorzystania w warunkach „brudnych”.
Wyposażenie opcjonalne:

Mundur lub ubranie robocze, kamizelka taktyczna, hełm.

Czas trwania kursu:

20h zajęć teoretycznych i praktycznych
Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.

Egzamin:

Egzamin, składaja się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna egzaminu to test jednokrotnego wyboru, zaś praktyczna to scenariusz symulujący sytuację zdarzenia kryzysowego.

W przypadku nie zaliczenia części pisemnej uczestnik kursu ma prawo do poprawienia egzaminu pisemnego w tym samym dniu.

Nie zaliczenie testu lub nie zaliczenie poprawki powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym. Nie zaliczenie części praktycznej powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym.

Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu TECC.


KOSZT KURSU OD OSOBY - 900zł brutto

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Zapraszamy!

ZOSTAŃ RATOWNIKIEM POLA WALKI JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE