KURS DLA FIRM

kurs pierwszej pomocy bezpieczna firma
kurs pierwszej pomocy bezpieczna firma
kurs pierwszej pomocy bezpieczna firma
kurs pierwszej pomocy bezpieczna firma
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Wizerunkiem twojej firmy są jej pracownicy. Jakość ich pracy, zaangażowanie i kompetencje budują Twój sukces na rynku. Stabilność, rozwój a przede wszystkim bezpieczeństwo prowadzonej działalności, możesz rozwinąć poprzez fundamentalny element, jakim będzie szkolenie z pierwszej pomocy.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy zakładową grupę ratowniczą, która w sytuacji zagrożenia będzie potrafiła sprawnie współpracować ze sobą i wzajemnie ratować to co najcenniejsze - życie. Dzięki naszym szkoleniom wypadek w zakładzie pracy będzie opanowany przez wyszkolony i kompetentny zespół, wyposażony nie tylko w wiedzę i umiejętności, lecz i najwyższej jakości sprzęt ratunkowy.

Zapoznaj się z główna tematyką:
 1. Jak zachować się na miejscu wypadku, oraz jak powiadomić służby ratunkowe?
 2. Jak zadbać o bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
 3. Działania ratunkowe w zespole
 4. Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 5. Wykonanie szybkiego badania urazowego
 6. Omdlenia – postępowanie z osobą nieprzytomną
 7. Ułożenie poszkodowanego w pozycjach:
  • boczna bezpieczna
  • przeciwwstrząsowa
  • znosząca napięcie mięśniowe
  • pozycje przy dusznościach oraz problemach układu krążeniowego
  • bezpieczne przełożenie poszkodowanego z brzucha na plecy
 8. Ewakuacja - wskazania i techniki
 9. Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
  • osoba dorosła
  • dziecko
 10. Defibrylacja z użyciem AED
 11. Opatrywanie ran, tamowanie krwawień, zaopatrzenie amputacji
 12. Urazy – kontuzje, złamanie, zwichnięcia
 13. Porażenia prądem
 14. Zadławienie – ciało obce w drogach oddechowych:
  • dorośli
  • dzieci
  • niemowlaki
 15. Nagłe zachorowania i postępowanie:
  • epilepsja (padaczka)
  • astma
  • cukrzyca
  • udar
  • zawał serca
 16. Omówienie wyposażenia oraz zastosowanie apteczek pierwszej pomocy.


Dodatkowo dostosujemy tematykę szkoleniową na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń i uzupełniamy ją o dodatkowe zagadnienia. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy. Dokumentacja jaką wydajemy jest honorowana na terenie całego kraju, spełnia wymogi Kodeksu Pracy i przepisów BHP. Na życzenie wystawimy zaświadczenie zbiorcze dla zakładu pracy. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają wysokiej klasy maseczki ochronne do prowadzenia bezpiecznej, sztucznej wentylacji metodą usta-usta.

Możesz połączyć nasz kurs ze szkoleniem BHP, by w końcu być przekonanym o profesjonalnym przygotowaniu twojej kadry do zagrożeń. Świetnym rozwiązaniem będzie zaproszenie nas na wyjazd integracyjny, gdzie wyszkolimy twoich pracowników w wytrwały i solidny zespół z najlepszymi predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi do działań w najtrudniejszych okolicznościach. Jesteśmy do twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu.

Ochrona zdrowia i życia są wartościami nadrzędnymi. Kierując swoich pracowników na nasze szkolenia zyskasz ich wdzięczność i zwiększysz zaufanie do siebie i swojej firmy. Twój wizerunek umocni się w przekonaniu, że bezpieczeństwo personelu jak i osób postronnych stanowi podstawowe założenie trwałego i bezpiecznego rozwoju firmy.


KOSZT KURSU - Wycena indywidualna - zapytaj o wycenę

Zapraszamy!

ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOICH PRACOWNIKÓW JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE