SEMINARIUM: MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE

Program szkolenia zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Odbiorcy: ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny oraz studenci kierunków medycznych.

Tematyka:
 1. Konikopunkcja i konikotomia jako alternatywne metody zapewnienia drożności dróg oddechowych:
  a) znaczenie zabiegu jako odwracalnej przyczyny ZNK
  b) wskazania i przeciwwskazania
  c) powikłania
  d) przyrządy:
  - zestaw do konikopunkcji quicktrach I
  - zestaw do konikopunkcji quicktrach II
  - zestaw do konikopunkcji pertrach
  - zestaw do konikotomi tzw. zestaw PCK
  - zestaw do konikotomi Control-Cric
  - alternatywne przyrządy.
 2. Rodzaje i sposoby zaopatrzenia odmy:
  a) Rodzaje odmy
  b) wskazania
  c) odbarczenie odmy jaki odwracalna przyczyna NZK
  d) powikłania
  e) przyrządy:
  - opatrunek wentylowy Asherman ACS
  - opatrunek Russel Chest Seal RCS
  - igła do odbarczania odmy prężnej Russel Pneumofix
  - zestaw do odbarczenia odmy prężnej Thoraquik
  - alternatywnie przyrządy.
 3. Wkucia doszpikowe jako alternatywnie metody dostępu donaczyniowego:
  a) Wskazania i przeciwwskazania
  b) Powikłania
  c) Przyrządy
  - B.I.G.
  - NIO
  - EZ-IO
  - JAMSHIDI

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Punkty edukacyjne: 8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w formie seminarium.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE MEDYCZNE JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE