KURS BLS / AED

kurs pierwszej pomocy BLS / AED
kurs pierwszej pomocy BLS / AED
kurs pierwszej pomocy BLS / AED
kurs pierwszej pomocy BLS / AED
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników przedmedycznych do szybkiego reagowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia oraz użycia defibrylatora AED. Szkolenie to przygotuje Cię do samodzielnej oceny stanu poszkodowanego, rozpoznania zagrożenia życia i prawidłowego rozpoczęcia reanimacji. Kluczowym elementem kursu jest trening na urządzeniu przerywającym zaburzenia rytmu serca o którym mówi się już dość głośno od wielu lat.

Z każdym rokiem coraz częściej w miejscach publicznych pojawiają się kolejne defibrylatory oznaczone nazwą AED. Już nie tylko centra handlowe, stacje metra, czy lotniska, ale również coraz częściej apteki, stacje benzynowe, czy nawet kościoły posiadają defibrylatory. Przygotuj się na ich użycie zapisując się na kurs BLS/AED juz dziś.

Szczegółowa tematyka:
 1. Dlaczego i w jakim celu należy udzielić pierwszej pomocy:
  • aspekty prawne
  • odpowiedzialność karna
 2. Jak zachować się na miejscu wypadku?
  • działania ratunkowe w zespole
  • bezpieczeństwo własne
  • ochrona osobista
 3. Powiadomienie służb ratowniczych:
  • numery ratunkowe
  • rozmowa z dyspozytorem
 4. Kontrola podstawowych funkcji życiowych:
  • ocena przytomności
  • ocena oddechu
 5. Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 6. Defibrylacja z użyciem defibrylatora AED:
  • strona techniczna urządzenia
  • wskazania i przeciwwskazania
  • nauka bezpiecznej befibrylacji
 7. Omdlenia - postępowanie z osobą nieprzytomną.
 8. Pozycja boczna bezpieczna.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED bez terminu ważności. Dokument ten jest honorowany na terenie całego kraju, spełnia wymogi Kodeksu Pracy i przepisów BHP.

Kurs stacjonarny dla grup zorganizowanych - wycena indywidualna

Kurs on-line 100 zł brutto.

Zapraszamy!

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS BLS / AED JUŻ TERAZ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE